This site is outdated.
We’re in the middle of moving over our .no / .se sites over to our new platform. For the time being, please visit our main site for accurate information about our offering and pricing.

Visit Servebolt.com for an updated version of our site.

Go to Servebolt.com

Sekretesspolicy och cookies

Version 2.1, 14 maj, 2018

Denna sekretesspolicy beskriver hur Servebolt samlar in och använder personlig information.

Servebolt’s VD ansvarar för företagets hantering av personuppgifter. Där det dagliga ansvaret delegeras framgår det under varje objekt. Delegering omfattar endast uppgifter, inte ansvar.

Denna policy innehåller information som du är berättigad till när vi samlar in information från våra webbplatser (enligt norska personopplysningsloven § 19) samt allmän information om hur vi hanterar personuppgifter (personopplysningsloven § 18, punkt 1).

Servebolt är engagerad i att upprätthålla integritet på ett bra och ansvarsfullt sätt och genomför därför kontinuerliga åtgärder för att säkerställa bästa möjliga integritet. Som en del av detta använder Servebolt uteslutande krypterade anslutningar för överföring av information samt genomför kvartalsvis internrevision av bolagets hantering av personuppgifter.

Hantering av personuppgifter på våra webbplatser

Våra webbplatser omfattar:

admin.servebolt.com
Servebolt.com
Servebolt.no
Servebolt.se
help.servebolt.com
status.servebolt.com
sign.servebolt.com

Servebolt’s VD har det dagliga ansvaret för hantering av personlig information på Servebolts webbplatser och admin.servebolt.com.

Det är frivilligt för besökare av webbplatserna att uppge personlig information i anslutning till tjänsterna. Till exempel för nyhetsbrev, skapa konto, ta kontakt via chatt eller webbformulär. Behandling av uppgifter sker efter individens samtycke, om inget annat anges.

Information som samlas in i samband med webbplatsernas funktioner lagras på våra egna servrar. Endast Servebolt har tillgång till den insamlade informationen.

Utlämning av personuppgifter

Servebolt avslöjar inte dina personuppgifter till andra parter än vad som beskrivs i detta dokument, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller som ett resultat av domstolsbeslut.

Syftet med hanteringen

Syftet med hanteringen av personuppgifter är att ge användarna bästa möjliga erfarenhet av webbplatserna samt att ge användarna de tjänster de kan önska sig att utnyttja.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Vår rättsliga grund för insamling och hantering av personuppgifter som beskrivs i detta dokument beror på den personliga informationen i fråga och de sammanhang där de samlas in.

Vi kommer normalt bara samla in personlig information (1) där vi behöver informationen för att kontakta dig; (2) där bearbetning ligger inom vårt berättigade intresse och inte regleras av dina rättigheter, eller (3) där du har gett oss medgivande att använda dem. Vi har legitima intressen att driva våra tjänster och kommunicera med dig, så att vi kan tillhandahålla tjänsten. När vi till exempel svarar på förfrågningar, förbättrar vår plattform, marknad eller undersöker driftsfel eller förhindrar olaglig verksamhet.

I vissa fall kan vi ha en laglig skyldighet att samla in personuppgifter om dig eller på annat sätt behöver din personliga information för att skydda dina intressen eller andra människors intressen.

Om vi ​​ber dig om personlig information för att följa ett rättsligt krav eller att ingå ett avtal med dig, så kommer vi att göra det klart för dig när det händer och informera om användningen av informationen krävs eller krävs eller inte (dessutom till eventuella konsekvenser om du inte tillhandahåller denna personliga information).

Vilken personlig information hanteras?

Den personliga information som samlas in är den information du väljer att ge när du registrerar dig för evenemang eller fyller i ett kontaktformulär. Det här är information om namn, e-postadress, telefonnummer och företag, liksom annan information som kan skickas till oss via formulär eller via chattjänst.

Dessutom använder Servebolt cookies för hämtning av begränsad information som t ex IP-adress via webbläsaren. Se avsnittet om Cookies för mer information och hur man begränsar detta.

Kryptering

Alla Servebolt-webbplatser använder kryptering (SSL). Vår CDN-leverantör dekrypterar och omkrypterar kommunikationen på dess CDN-noder. Ett separat databehandlingsavtal mellan Servebolt och Cloudflare styr vilken information leverantören har tillgång till och hur den ska behandlas.

Upphovsrätt och innehåll

Innehållet på denna webbplats är skyddad av upphovsrätten till Servebolt AS med tillhörande företag eller företagets licenstagare.

”Do not track”-inställningar

Vi respekterar ”Do not track”-inställningar i webbläsare på vår hemsida.

Åtkomst, korrigering och radering av personuppgifter

För åtkomst, korrigering och radering av personuppgifter, skicka ett mail till [email protected] För att säkerställa integritet och säkerhet, vidtar vi åtgärder för att verifiera din identitet innan du korrigerar och tar bort data eller får tillgång till de uppgifter som vi kan ha om dig.

Användning av cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du besöker en webbplats.

Lagring av information och hantering av denna information är inte tillåten såvida du inte har informerats och samtyckt till hanteringen. Användaren måste känna till och godkänna den information som hanteras, syftet med hanteringen samt vem som hanterar informationen, enligt den norska lagen ekomloven § 2-7b.

Följande cookies används på våra webbplatser

Drupal-ramverket används för kundadministrationspanelen (admin.servebolt.com) och ställer in cookies för inloggning och anpassningar av användargränssnittet.

has_js
Utgår: När du stänger webbläsaren
Typ: CMS
Inlagd av: Drupal
Syfte: Cookien är inställd för att identifiera om användaren använder en webbläsare som stöder Javascript.

SSESSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Utgår: När du stänger webbläsaren
Typ: CMS
Inlagd av: Drupal
Syfte: Cookien är en session cookie som är inställd på kundservice login för att veta vilken användare som är inloggad. Det går inte att logga in utan den här cookien.

wordpress_logged_in
Utgår: När du stänger webbläsaren
Typ: CMS
Inlagd av: WordPress
Syfte: Cookien är inställd för att unikt identifiera användaren när du loggar in.

wordpress_sec
Utgår: När du stänger webbläsaren
Typ: CMS
Inlagd av: WordPress
Syfte: Cookien är inställd för att unikt identifiera användaren när du loggar in.

wordpress_test_cookie
Utgår: När du stänger webbläsaren
Typ: CMS
Inlagd av: WordPress
Syfte: Cookien placeras på inloggningssidan till WordPress för att kontrollera om det är möjligt att ställa in sessionscookies (wordpress_sec och wordpress_logged_in) om du försöker logga in.

wp-settings-XXXXXX
Utgår: 1 år
Typ: CMS
Inlagd av: WordPress
Syfte: Används för att identifiera dig som användare om du är inloggad på vår hemsida servebolt.no, servebolt.se eller servebolt.com

pll_language
Utgår: 1 år
Typ: CMS
Inlagd av: WordPress plugin Polylang
Syfte: Coookien är inställd för att komma ihåg vilket språk en användare har valt när de är inloggade på sajten.

wpcmt-star-XXXXX
Utgår: 1 år
Typ: Tredje part
Upplagt av: WP Comment plugin
Syfte: Cookien innehåller information om du använder stjärnfunktionen i kommentarfältet för artiklar.

Crisp clientSESSIONID
Utgår: 6 månader
Typ: Tredje part
Inlagd av: Crisp Chat
Syfte: Cookien innehåller sessionsinformation för Crisp Chat och används för att unikt identifiera användare i samband med chattfunktionen på webbplatsen.

tap_vid
Utgår: Aldrig
Typ: Tredje part
Inlagd av: Tapfiliate (b.frstre.com, beacon.tapfiliate.com)
Syfte: Cookien innehåller ett unikt ID som låter dig spåra källan till en försäljning av paket på servebolt.com. Cookien placeras på webbsidorna om en besökare kommer genom länkar gjorda av deltagare i vårt affilliate-nätverk. Informationen används vid uppgradering av paket.

_GPSLSC
Utgår: Aldrig eller när borttaget
Typ: Prestanda
Inlagd av: Mod_PageSpeed
Syfte: Den här cookien lagrar data lokalt för att veta vilka objekt som redan existerar i lokal cache. Detta förhindrar dubbel nedladdning av element på sidan och gör webbsidor snabbare. Läs mer här: https://www.modpagespeed.com/doc/filter-local-storage-cache

__ cfduid
Utgår: 1 år
Typ: Tredje part
Inlagd av: Cloudflare
Syfte: ’__cfduid’ ställs in av Cloudflare för att identifiera säker webbtrafik, oavsett IP-adress. Den motsvarar inte något användar-ID i webbapplikationen och lagrar inte någon personligt identifierbar information. Läs mer här: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-

_ga
Utgår: 2 år
Typ: Tredje part
Inskickad av: Google Analytics
Syfte: ’_ga’ innehåller ett unikt ID som fastställs av Google Analytics för att skilja användare från varandra, oavsett användar-ID i webbapplikationen.

_gid
Utgår: 24 timmar
Typ: Tredje part
Inskickad av: Google Analytics
Syfte: ’_ga’ innehåller ett unikt ID som fastställs av Google Analytics för att skilja användare från varandra, oavsett användar-ID i webbapplikationen.

Servebolts system för datahantering

WordPress
Servebolts offentliga webbplatser (servebolt.no, .se, .com, etc.) baseras på WordPress. Dessa formulär innehåller ofta personuppgifter som namn, e-post, företagsinformation och telefonnummer. Alla formulär som används på webbplatsen sparar information i WordPress, och insamlade uppgifter raderas så snart syftet med insamlingen inte längre är giltigt.

Drupal
Servebolt använder CMSet Drupal i kontrollpanelen admin.servebolt.com. För att skapa ett konto samlas information om namn, e-post och telefonnummer. Vidare samlas information om företags- och faktureringsinformation när du skapar kundrelationer.

Logga in på Servebolts system
Alla IP-adresser loggas i samband med besök på webbplatser som hanteras av Servebolt. Våra utvecklare och servicepersonal har tillgång till loggar med IP-adresser i en veckas tid. Loggarna är kvar i våra backup-system i upp till 6 månader, där endast våra drifttekniker har åtkomst. Dessa loggar, inklusive besökarens IP-adresser, är viktig information för att stoppa dataintrång och upprätthålla en bra säkerhet på vår hemsida.

G Suite
Vi använder G Suite (Gmail, Calendar, Documents, Sheets, Hangouts) för kommunikation, lagring av dokument, filer, avtal. Detta inkluderar kontrakt och avtal, erbjudanden, arbetsdokument, kontakter, e-postadresser, telefonnummer, namn. Servebolt har ett eget databehandlingsavtal med Google Inc., USA

CloudFlare
Servebolt använder Cloudflares innehållsleveransnätverk (CDN) för sina egna sidor. Cloudflare är en så kallad proxy-baserad CDN som krypterar och dekrypterar kommunikation. Cloudflare används också för att blockera oönskad trafik till webbplatserna. Servebolt har ett eget databehandlingsavtal med Cloudflare Inc, USA.

Hubspot
Vi använder Hubspot för kundspårning, försäljning och marknadsinformation. Här sparas namn, e-postadresser, kommunikation och e-post, samt tidpunkter för händelser. Servebolt har ett eget databehandlingsavtal med Hubspot Inc, USA.

Tapfiliate
Tapfiliate är en plattform för affiliate-marknadsföring. Tapfiliate ställer in cookies för att spåra källor till försäljning och lagrar e-postadress, namn och företagsinformation för dem som registrerar sig på servebolt.tapfiliate.com. Servebolt har ett eget databehandlingsavtal med Tapfiliate, Nederländerna.

Crisp
Servebolt använder Crisp för att kommunicera med webbplatsens besökare och kunder via webbsidorna. Crisp ställer in cookies och lagrar information om namn, e-postadress och telefonnummer och vilka sidor som har besökts. Servebolt har ett eget databehandlingsavtal med Crisp SARL, Frankrike.

Google AdWords
Servebolt använder Google AdWords för marknadsföring via sökmotorer. För att rikta in och förbättra vår marknadsföring via Google AdWords skickas information om följande händelser till Google AdWords:

  • Påbörjad registrering på https://admin.servebolt.com
  • Avslutad registrering på https://admin.servebolt.com
  • Uppgradering till betalda produkter på https://admin.servebolt.com

Google Analytics
Servebolt använder Google Analytics för webbstatistik på våra offentliga webbplatser. Google Analytics samlar in information om besök och användarstatistik på våra webbsidor med hjälp av ett javascript. Google Analytics är konfigurerat att inte samla in personlig information, inklusive anonymisering av IP-adresser. Servebolt har ett eget databehandlingsavtal med Google Analytics

Rocket.chat
Servebolt använder Rocket.chat för intern kommunikation. Rocket.chat är ett meddelandesystem som lagrar informationen som utbyts. Detta kan innehålla personuppgifter och är sökbara och tillgängliga för Servebolts anställda. Tjänsten är krypterad och Servebolt driver själva tjänsten.

Jira
Servebolt använder Atlassian Jira för projekt- och uppgiftshantering. Tjänsten lagrar information som lämnas in och kan innehålla personuppgifter i samband med rapporteringsfel och användarberättelser. Tjänsten är krypterad och Servebolt driver själva tjänsten.

Tripletex
Servebolt använder Tripletex.no för redovisning, tidshantering och lön. Systemet lagrar personlig information om anställda, kund- och företagsinformation i samband med fakturering av tjänster. Servebolt har ett eget databehandlingsavtalmed Visma/Tripletex AS, Norge.

Stripe
Servebolt använder Stripe för betalning. Stripe lagrar information om bank- och kortbetalningar. Servebolt har ett eget databehandlingsavtal med Stripe Inc, USA.

LastPass
Servebolt använder LastPass för att lagra användarnamn och lösenord för externa tjänster. LastPass säkerställer att användarnamn och lösenord är långa och unika, så att vi kan dela ditt användarnamn och lösenord säkert i vår organisation. Servebolt har ett eget databehandlingsavtal med Lastpass-leverantören LogMeIn Inc.

Pandadoc
Servebolt använder Pandadoc.com för kontrakt och avtal. Pandadoc lagrar personlig information, företagsinformation och kontraktsdokument. Servebolt har ett eget databehandlingsavtal med Pandadoc.

Rättigheter

Alla som frågar har rätt till grundläggande information om personuppgifter i ett företag enligt den norska lagen personopplysningslovens § 18, 1. Servebolt har lämnat denna information i denna deklaration och hänvisar den till eventuella förfrågningar. De som är registrerade i ett av Servebolts system har rätt att få tillgång till sin egen information. Personen har också rätt att begära att felaktig, ofullständig eller information hos Servebolt korrigeras, raderas eller kompletteras. Krav från den registrerade måste besvaras gratis och senast 30 dagar.

Kontaktinformation

[email protected]
Telefon +47 488 433 00
Postadress: Postboks 2 Råel, 3113 Tønsberg