GDPR och Servebolt 🇪🇺

På Servebolt är vårt uppdrag att hjälpa till att bygga ett snabbare och bättre internet. Vi tror att skydd av kunder och deras användares data är grundläggande för detta uppdrag.

GDPR harmoniserar sekretesslagstiftningen i hela EU / EES / EFTA och föreskriver hur företag samlar in, lagrar, tar bort, ändrar och på annat sätt behandlar personuppgifter om EU-medborgare. Det gäller alla företag som behandlar personuppgifter om EU-medborgare.

Vi är fast beslutna att följa kraven i GDPR. Vi förstår att efterlevnad av de nya sekretesslagarna kan vara utmanande och strävar efter att hantera efterlevnad genom att tillhandahålla transparens och kompatibla tjänster.

Är du dataansvarig eller databehandlare?

Servebolt-kunder kommer vanligtvis att agera som personuppgiftsansvariga för all personlig information som görs tillgänglig för oss på den hosting-plattform som vi tillhandahåller. Den dataansvarige bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter, medan databehandlaren behandlar uppgifter på uppgiftsansvariges vägnar.

Servebolt, som databehandlare, kommer att behandla personuppgifter på uppdrag av våra kunder i samband med att tillhandahålla våra tjänster till våra kunder.

Om du har några frågor angående GDPR, ring oss gärna på +47 488 433 00.

Data Processing Agreement (DPA)

Servebolt-klienter som kräver ett databehandlingsavtal med oss kan underteckna och ladda ner det undertecknade databehandlingsavtalet här:

Servebolt Data Processing Agreement (DPA Contract)

Kopiera gärna innehållet i avtalet och bearbeta det för att passa dina organisationers behov.

Sekretesspolicy

Servebolt hanterar personlig identifierbar information enligt informationen i sekretesspolicyn, tillgänglig på engelska , norska och svenska .